Bảng xem sao hạn 2020 và cách tính đơn giản – tết đặc biệt – Minh Tân Vlog

0
40sao chiếu mệnh 2020 ; theo chiêm tinh học xưa cho rằng mỗi năm mỗi người đều có 1 trong 9 sao chiếu mệnh ,
trong đó có :
3 sao tốt ; thái dương , thái âm , mộc đức ,
3 sao xấu ; La Hầu , Kế Đô , Thái Bạch,
3 sao Trung ; Vân Hớn , Thổ Tú , Thủy Diệu ,
Tuổi đàn ông đàn bà xem chung ;
Sao la hầu đàn ông ,Sao Kế Đô đàn bà ; 10,19,28,37,46,55,64,73,82
Sao Thổ Tú đàn ông ,Sao Vân Hớn đàn bà ;11,20,29,38,47,56,65,74,83.
Sao đàn ông Thủy Diệu ,Sao Mộc đức đàn bà ,12,21,30,39,48,57,66,75,84
Sao Thái Bạch đàn ông,Sao Thái Âm đàn bà ; 13,22,31,40,49,58,67,76,85
Sao Thái Dương đàn ông ,Sao Thổ Tú đàn bà ; 14,23,32,41,50,59,68,77,86,
Sao Văn hớn đàn ông ,Sao La Hầu đàn bà ; 15,24,33,42,51,60,69,78,87
Sao kế Đô đàn ông, Sao Thái Dương đàn bà ;16 ,25,34,43,52,61,70,79,88
Sao Thái Âm đàn ông ,Sao Thái Bạch đàn bà ; 17,26,35,44,53,62,71,80,89
Sao mộc Đức đàn ông,Sao Thủy Diệu đàn bà ; 18,27,36,45,54,63,72,81,90

Nguồn: https://baophunutoday.com

Xem thêm bài viết khác: https://baophunutoday.com/giai-tri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here