Cách Làm Máy Phát Điện Vĩnh CửuCách Làm Máy Phát Điện Vĩnh Cửu

Subscribe :
facebook :

Music:
Jim Yosef – Link [NCS Release]

[Jim Yosef]
Nguồn:https://baophunutoday.com/

45 thoughts on “Cách Làm Máy Phát Điện Vĩnh Cửu

  1. (Năng lượng không tự sinh ra và ko tự mất đi chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.) Nói vậy ai hiểu j hiểu :))

  2. định luật bảo toàn năng lượng là lực f1 tạo ra lực f2 và lực f2 ko thể mạnh bằng lực f1 và nó sẻ tự giảm dần cho đến hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *