Cách vào facebook bị chặn mới nhất ngày 05/6/2016, VNPT, Viettel FPThiện tại có rất nhiều bạn không vào được facebook mới nhất 2016.
Thủ thuật cách vào facebook thì làm theo bài này nhé
Không vào được facebook 5/6/2016: Không thể truy cập trang web này, Cách vào facebook bị chặn mới nhất ngày 5/6/2016, Không thể truy cập trang web này ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

hoặc truy cập facebook nhanh hơn

Nguồn:https://baophunutoday.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://baophunutoday.com/giai-tri

3 thoughts on “Cách vào facebook bị chặn mới nhất ngày 05/6/2016, VNPT, Viettel FPT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *