Cấu tạo chi tiết cầu thang | Cách chia bậc cầu thang | chia bề rộng, chiều cao bậc – Phần 2**Cấu tạo chi tiết cầu thang | Cách chia bậc cầu thang | chia chiều cao bậc
** Chiều cao tầng 3.6m, có 21 bậc, trong đó có 17 bậc cao 172mm và 4 bậc cao 169mm; (17bậcx172mm + 4x169mm = 3600mm).

Nguồn:https://baophunutoday.com/

1 thought on “Cấu tạo chi tiết cầu thang | Cách chia bậc cầu thang | chia bề rộng, chiều cao bậc – Phần 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *