Hướng dẫn upload ảnh động (GIF) lên Facebook mới update tháng 5/2015Thông tin về việc cập nhật tính năng upload ảnh động gif trên Facebook xem chi tiết tại đây:

Nguồn:https://baophunutoday.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *