Hướng dẫn viết chữ lên hình trong Microsoft WordVideo nầy hướng dẫn căn bản cách viết chữ lên hình digital trong Microsoft Word bằng text box.
Link đọc sách thật xưa nằm tronh nhà kho quán ven đường nơi đây:

Nguồn:https://baophunutoday.com/

20 thoughts on “Hướng dẫn viết chữ lên hình trong Microsoft Word

  1. làm y như các bước nhưng sau khi nhấn vào drow text box thì không thấy khung text box hiện trên hình là sao vậy anh ơi

  2. cái bước: insert -> tex box -> draw tex box, thì cái khung để mình đánh chữ vào lại xuất hiện ngoài hình ảnh, k thể tự kéo như trong video đc, phải làm thế nào đây ạk?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *