Kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu sau thu hoạchSau mỗi vụ thu hoạch bà con cần cắt tỉa các cành sâu bệnh cành tăm, cạnh mọc sát mặt đất, việc cắt tỉa cành sẽ tạo cho cây thông thoáng, ngăn ngừa dịch bệnh và tạo điều kiện cho cây phân hóa mầm hoa. Ngoài ra bà con phun rửa vườn cho cây tiêu.

Nguồn:https://baophunutoday.com/

1 thought on “Kỹ thuật chăm sóc hồ tiêu sau thu hoạch

  1. hái xong việc tốt nhất làm gì cả kể cả tưới cũng k. phân hóa mầm hoa cây đã phân hóa tháng 10 năm trước bà con nên bón lân cuối mùa mưa năm trước là dc. hái xong để nắng làm mọi việc giúp ba con nhé. bón phân hưu cơ cũng bón gân cuối mua mưa năm trưics nha bà con. nói tóm lại cây tiêu mùa nắng bà con k cân làm gì ngoài việc hái. bà con qua kênh tôi xem thêm nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *