" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Lệ phí công chứng mua bán nhà theo đúng quy định pháp luật

Hoạt động mua bán nhà đất giữa các bên sẽ được đảm bảo bởi pháp luật nếu được công chứng. Hợp đồng mua bán chỉ có hiệu lực khi được công chứng và sẽ trở thành cơ sở pháp lý an toàn cho 2 bên. Vậy công chứng ở đâu và lệ phí công chứng mua bán nhà được tính theo cách nào?

Cách tính lệ phí công chứng mua bán nhà trong từng trường hợp

Mức thu phí phí công chứng mua bán nhà theo giá trị hợp đồng

Hoạt động mua bán nhà đất nào cũng phải có hợp đồng và công chứng để xác nhận. Đồng thời nộp phí công chứng mua bán nhà đất và những phí khác. Bạn sẽ cần công chứng nhiều loại giấy tờ khác nhau. Dù bạn công chứng ở đâu thì mức phí thu đều được thống nhất do Bộ tài chính đưa ra. Mức thu phí này sẽ được tính theo giá trị đất, nhà hoặc giá trị hợp đồng trong giao dịch.

Lệ phí công chứng được quy định cụ thể trong pháp luật

Cụ thể mức thu tiền công chứng hợp đồng sẽ được tính theo giá trị như sau:

Phí công chứng hợp đồng mua bán đất có giá trị dưới 50 triệu là 50.000đ

Phí công chứng mua bán đất có giá trị từ 50 triệu đến 100 triệu là 100.000đ

Lệ phí công chứng mua bán nhà đất có giá trị từ 100 triệu tới 1 tỷ đồng là 0,1% giá trị hợp đồng.

Mức phí công chứng hợp đồng mua bán đất có giá trị từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng sẽ được tính =0,1% giá trị hợp đồng +0,06% phần giá trị tài sản vượt quá 1 tỷ.

Công chứng hợp đồng có giá trị từ 3 đến 10 tỷ đồng sẽ được tính theo công thức 3,2 triệu +0,04% giá trị tài sản lớn hơn 3 tỷ đồng.

Phí công chứng hợp đồng trên 10 tỷ đồng =5 triệu đồng + 0,03 giá trị tài sản vượt quá 10 tỷ.

Lệ phí công chứng hợp đồng mua bán nhà không theo giá trị hợp đồng

Trường hợp giao dịch giá trị của hợp đồng nhỏ hơn so với định giá của nhà nước thì chi phí công chứng mua bán nhà đất sẽ được tính theo công thức sau:

Lệ phí công chứng mua bán nhà được tính theo giá trị hợp đồng

Phí công chứng = (S + giá trị tài sản ghi trong hợp đồng) x giá đất do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Cụ thể mức lệ phí công chứng hợp đồng mua bán nhà không theo giá trị hợp đồng:

Chi phí công chứng hợp đồng đấu giá: 100.000đ

Chi phí công chứng hợp đồng bảo lãnh: 100.000đ

Chi phí công chứng hợp đồng chuyển đổi đất nông nghiệp: 40.000đ

Chi phí công chứng sửa đổi bổ sung hợp đồng: 40.000đ

Chi phí công chứng hợp đồng ủy quyền: 40.000đ

Chi phí công chứng hủy bỏ hợp đồng 20.000đ

Chi phí công chứng giấy ủy quyền: 20.000đ

Trên đây là những quy định về lệ phí công chứng mua bán nhà do các cơ quan chức năng đưa ra. Mức chi phí này đã được nghiên cứu kỹ và đảm bảo phù hợp với người dân. Vì vậy các bạn hãy nắm chắc thông tin và đóng phí đầy đủ khi công chứng giấy tờ để thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

0 Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published.