Nộp CV Online – Những điều cần lưu ý | Để hồ sơ của bạn không làm ngứa mắt nhà tuyển dụng

4
67Nộp CV Online – Những điều cần lưu ý | Để hồ sơ của bạn không làm ngứa mắt nhà tuyển dụng

—-
Clip mình làm hướng dẫn chủ yếu về việc xử lý đối với các file trước khi gửi, nếu ai thấy cần thì xem, không thì next…
Gạch đá nhận hết….

Nguồn:https://baophunutoday.com/

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here