Nộp CV Online – Những điều cần lưu ý | Để hồ sơ của bạn không làm ngứa mắt nhà tuyển dụngNộp CV Online – Những điều cần lưu ý | Để hồ sơ của bạn không làm ngứa mắt nhà tuyển dụng

—-
Clip mình làm hướng dẫn chủ yếu về việc xử lý đối với các file trước khi gửi, nếu ai thấy cần thì xem, không thì next…
Gạch đá nhận hết….

Nguồn:https://baophunutoday.com/

4 thoughts on “Nộp CV Online – Những điều cần lưu ý | Để hồ sơ của bạn không làm ngứa mắt nhà tuyển dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *