Tóm gọn mấy em thằn lằn (Thạch sùng)Thằn lằn tuy không gây hại đối với con người, nhưng chúng mang đến rất nhiều phiền phức đối với chúng ta. Hom nay mình xin chia sẻ cá bạn một cách bắt thằn lằn rất đơn giản và hiệu quả!

Nguồn:https://baophunutoday.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *