Xem lịch sử chát chat trong game LMHT – thay đổi kích thước khung chátXem lịch sử chát chat trong game LMHT – thay đổi kích thước khung chát trong game LMHT.
Xem lại nội dung mà đồng đội, bạn đã chát trong 1 trận đấu LMHT

Facebook:

Nguồn:https://baophunutoday.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *